TOP ŽEBŘÍČKY

100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČR ZA ROK 2016

 1. ŠKODA AUTO a.s.
 2. ČEZ, a. s.
 3. AGROFERT, a.s.
 4. Energetický a průmyslový holding, a.s.
 5. FOXCONN CZ s.r.o.

100 OBDIVOVANÝCH FIREM ČR 2017

 1. ŠKODA AUTO a.s.
 2. AGROFERT, a.s.
 3. Alza.cz a.s.
 4. ČEZ, a.s.
 5. Kofola ČeskoSlovensko a.s.

NEJLEPŠÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY

 1. ČEZ, a.s.
 2. CTP Invest, s.r.o
 3. PPF a.s.
 4. České dráhy, a.s.
 5. DEK a.s.

CZECH STABILITY AWARD

2016 Asseco Central Europe, a.s.
2015 
Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.
2014 Veba a.s.
2013 Impromat.Int, spol. s r.o.
2012 Seznam.cz a.s.
2011 Deza a.s.
2010 Metrostav a.s.

13.11.2012

Lékaři bez hranic

CZECH TOP 100 podporuje Médecins Sans Frontières/Lékaři bez hranic, kteří jsou mezinárodní humanitární organizací, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Organizace byla založena v roce 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů, kteří měli přímou zkušenost s hladomorem v Biafře. Poskytuje zdravotnickou pomoc ve více než 60 zemích světa s více než 2 500 mezinárodních a 25 000 místních spolupracovníků.

V zemích, ve kterých nefungují nebo zcela chybí jakékoliv zdravotnické struktury, poskytují Lékaři bez hranic zdravotní péči, provozují kliniky, vykonávají chirurgické operace, bojují s epidemiemi, provádějí očkovací kampaně. Lékaři bez hranic rovněž pracují v odlehlých a těžce přístupných oblastech a také školí místní personál. Zabezpečují provoz výživových center pro podvyživené děti, provozují programy psychologické pomoci a ošetřují pacienty postižené infekčními nemocemi, např. tuberkulózou, spavou nemocí či HIV/AIDS. Hlavním cílem těchto aktivit je poskytnutí lékařské pomoci populacím, které nemají přístup ke zdravotnickým službám.

Svědectví

Lékaři bez hranic využívají různých možností a prostředků k tomu, aby mohli informovat veřejnost o krizových situacích, pokud je to nezbytné ke zlepšení situace postižených. Cílem práce Lékařů bez hranic je zmírnění lidského utrpení, ochrana lidských životů a zdraví a znovunavrácení úcty k lidským bytostem a základním lidským právům.

Jen nepatrná část populací, které se dostanou do stavu ohrožení, se stane objektem zájmu médií. Týmy Lékařů bez hranic jezdí do míst, o kterých mnozí lidé nikdy před tím neslyšeli, aby tam pomáhali těm, kteří se stali oběťmi přírodních katastrof nebo válek.

Pracovníci Lékařů bez hranic své zkušenosti po návratu z misí využívají pro podávání svědectví o tom, co viděli. Pro Lékaře bez hranic je zvyšování informovanosti o těchto populacích a o situaci, ve které se nacházejí, velmi důležité. Kdykoliv je to možné, poskytují pracovníci rozhovory a pořádají prezentace. Lékaři bez hranic také pořádají výstavy a vydávají publikace s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o těchto krizích.

Lékaři bez hranic informují o porušování základních lidských práv a o zločinech páchaných na obyvatelstvu. Vyvíjí tlak na odpovědné představitele států prostřednictvím přímé konfrontace, mobilizace mezinárodního společenství a prostřednictvím zveřejňování svědectví ve světových médiích. Ve snaze vyhnout se kompromisům a manipulacím zůstávají Lékaři bez hranic za všech okolností neutrální a nezávislou organizací.

Většina příjmů organizace pochází ze soukromých zdrojů. Lékaři bez hranic se tímto snaží být finančně nezávislí a zajistit si tak ve svých humanitárních misích možnost rovnocenného přístupu ke všem lidem v nouzi.

Organizace Lékaři bez hranic byla založena v roce 1971 a od té doby rozvíjí své programy humanitární pomoci po celém světě.

Jak přispět?

Lékaři bez hranic jsou největší nezávislá humanitární organizace zdravotnické pomoci na světě. Nejdůležitějším zdrojem našich příjmů jsou přitom soukromé dary - ty tvoří více než 90% veškerých příjmů organizace.

Jenom díky tomu můžeme poskytovat svou pomoc nezávisle na jakékoli vládě či režimu, výhradně na základě potřeb obyvatel, jimž je z nejrůznějších příčin upřena základní zdravotní péče.

Lékaři bez hranic v České republice mají v současnosti otevřeny tři bankovní účty, na nichž přijímají finanční dary od soukromých osob a firem.

   Sbírkový účet1002755727 / 2700
   
(Veřejná sbírka na pomoc Lékařů bez hranic v Somálsku.
   Více informací zde.)

   Sbírkový účet2101050700 / 2700
   
(Veřejná sbírka na celosvětovou pomoc Lékařů bez hranic.
   Více informací zde.)

   Dárcovský účet: 2101950100 / 2700
   (Účet určený pro příspěvky registrovaných pravidelných
   a dlouhodobých dárců. Více informací zde.)


Hlavní partner

Ve spolupráci s

     Natland Group           Moser      PŘEROST A ŠVORC AUTO                           ACTIVA                                                                                                                                                                                                       RPM                                                                         VŠE              MasterCard                                                                                                  

Mediální partneři

    REUTERS                            Moravske hospodarstvi           Radiozurnal   

Dole vlevo

©2016 CZECHTOP100

Dole napravo

Vytvořilo AVITO.cz, redakční systém pagio.cz | omega network